1. <tt id="war8s"><button id="war8s"><span id="war8s"></span></button></tt>

  1. <small id="war8s"></small>

    1. <mark id="war8s"></mark>

     1. <small id="war8s"></small>

      8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

      Guangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, Ltd510890O nasNR 8 YONGDA ROAD, MIASTO HUADONG, DYSTRYKT HUADU, MIASTO GUANGZHOU, CHINYGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, Ltd510890O nasNR 8 YONGDA ROAD, MIASTO HUADONG, DYSTRYKT HUADU, MIASTO GUANGZHOU, CHINYGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co, LtdGuangdong Yizhou A

      Kim jeste?my
      Guangdong Yizhou Advanced Materials Technology Co., Ltd
      Nasza fabryka zajmuje powierzchni? 60 000 i powierzchni? konstrukcyjn? 120 000 . Posiadamy wiele linii produkcyjnych SSSS i SMMXSS, linie produkcyjne do obróbki AS/AR oraz Laboratorium Standaryzacji na poziomie 10 000, roczna wydajno?? 50 000 ton. Yizhou zwraca uwag? na zrównowa?ony rozwój i otrzyma? od SGS uwierzytelnianie ISO9001 i ISO13485.
      120000 +
      Ca?kowita powierzchnia zabudowy (m2)
      10000
      Laboratorium poziomu pomieszczeń czystych
      7+
      Linie produkcyjne
      50000 +
      Pojemno?? (t)
      68+
      Globalne kraje us?ugowe
      Breif Historia Yizhou

      W 2009 roku powsta?a w Kantonie z dwiema liniami produkcyjnymi S

      W 2010 roku jedna linia produkcyjna SS

      W 2013 roku jedna linia produkcyjna SSS

      W 2015 roku uzyska? krajowy certyfikat (high-tech enterprise)

      W 2016 roku powsta? drugi zak?ad, który przeszed? certyfikacj? ISO 9001:2015

      W 2019 roku uruchomiono lini? produkcyjn? SMMXSS, która przesz?a certyfikacj? ISO13485: 2016 i uczestniczy?a w opracowaniu GB / T 38014-2019 Tekstylia - w?ókniny ochronne do chirurgii

      W 2020 roku osi?gn?? standard AAMI PB70 poziom 3

      W 2021 roku uruchomiono lini? produkcyjn? SSSS

      W 2022 r.

      Guangdong Yizhou New Material Technology Co, Ltd
      "Uczynienie ?ycia bezpieczniejszym" to misja korporacyjna Yizhou. Zawsze przestrzegamy strategii naukowego i ekologicznego rozwoju, aby produkty by?y bardziej warto?ciowe, bezpieczniejsze i bardziej rozwijane. Jeste?my nie tylko zaanga?owani w rozwój nap?dzany innowacjami, ale tak?e staramy si? przekszta?ca? innowacyjne pomys?y w rzeczywisto?? i tworzy? now? przysz?o?? dla bran?y.
      Wierzymy, ?e rozwój jednego kontynentu jest w Chinach, a przysz?o?? jednego kontynentu czeka ca?y ?wiat
      DLACZEGO MY
      Aby zbudowa? karier?, d??enie do doskona?o?ci
      Certyfikat

      najnowsze wiadomo?ci

      14

      Jan

      Charakterystyka w?ókniny Zobacz wi?cej

      10

      Jan

      Sk?ad w?ókniny Zobacz wi?cej

      28

      Dec

      do czego s?u?? w?ókniny Zobacz wi?cej

      16

      Dec

      co to s? w?ókniny? Zobacz wi?cej
      Skontaktuj si? z nami
      Wybierz j?zyk  

      Wy?lij wiadomo??

      * clear input
      * clear input
      * clear input
      * clear input
      * clear input
      * clear input
      *
      足彩新浪