1. <tt id="war8s"><button id="war8s"><span id="war8s"></span></button></tt>

  1. <small id="war8s"></small>

    1. <mark id="war8s"></mark>

     1. <small id="war8s"></small>

      8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

      Guangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, Ltd510890Hakk?m?zdaNO.8 YONGDA YOL, HUADONG TOWN, HUADU B?LGES?, GUANGZHOU CITY, ??NGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, Ltd510890Hakk?m?zdaNO.8 YONGDA YOL, HUADONG TOWN, HUADU B?LGES?, GUANGZHOU CITY, ??NGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGuangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, LtdGua

      Biz Kimiz
      Guangdong Yizhou Geli?mi? Malzeme Teknolojisi Co, Ltd
      Fabrikam?z 60.000 ㎡ arsa alan? ve 120.000 ㎡ in?aat alan?n? kapsamaktad?r. Birden fazla SSSS ve SMMXSS üretim hatt?m?z, AS/AR ar?tma üretim hatt?m?z ve 10.000 seviyeli Standardizasyon Laboratuvar?m?z, y?ll?k kapasitemiz 50.000 ton. Yizhou, sürdürülebilir kalk?nmaya dikkat ediyor ve SGS taraf?ndan ISO9001 ve ISO13485 kimlik do?rulamas? verildi.
      120000 +
      Toplam in?aat alan?(m2)
      10000
      Temiz oda seviyesi Laboratuvar
      7+
      üretim hatlar?
      50000 +
      Kapasite(t)
      68+
      Küresel hizmet ülkeleri
      Yizhou'nun Breif Tarihi

      2009 y?l?nda Guangzhou'da iki S üretim hatt? ile kuruldu.

      2010 y?l?nda bir SS üretim sat?r?

      2013 y?l?nda, bir SSS üretim sat?r?

      2015 y?l?nda ulusal (yüksek teknoloji ?irketi) sertifikas? kazand?.

      2016 y?l?nda ikinci fabrika in?a edildi ve ISO 9001:2015 sertifikas?n? ge?ti.

      2019 y?l?nda SMMXSS üretim sat?r? ba?lat?ld?, ISO13485:2016 sertifikasyonu ge?irdi ve GB/T 38014-2019 Textiles - Surgical Protective Nonwovens'a kat?ld?.

      2020 y?l?nda AAMI PB70'nin 3. seviye standartlar?na ula?acak.

      2021 y?l?nda SSSS üretim hatt?n? ba?lat.

      2022 y?l?nda, daha fazlas?n? bekleyin...

      Guangdong Yizhou New Material Technology Co., Ltd
      "Hayat? daha güvenli yap" Yizhou'nun ?irket g?revi. Biz her zaman ürünlerimizi daha de?erli, güvenli ve daha geli?tirilebilir yapmak i?in bilimsel ve ye?il geli?tirme stratejisine uyuyoruz. Biz sadece yenileme y?nlendirilmi? geli?meye ba?l? de?iliz, ancak kendimizi yeni fikirler ger?ekli?e d?nü?türmek ve endüstri i?in yeni bir gelece?i yaratmak i?in ba?l?y?z.
      Bir k?ta geli?tirmesi ?in'de ve bir k?ta gelece?i dünyaya kar?? olaca??na inan?yoruz.
      NEDEN B?Z
      Bir kariyer in?a etmek, mükemmellik aray???
      Sertifika

      son haberler

      14

      Jan

      Dokunmam?? kuma??n ?zellikleri daha fazla g?ster

      10

      Jan

      Dokumas?z kuma? bile?imi daha fazla g?ster

      28

      Dec

      dokunmam?? malzemeler ne i?in kullan?l?r daha fazla g?ster

      16

      Dec

      dokunmam?? malzeme nedir? daha fazla g?ster
      Bize ula??n
      Dil se?iniz  

      Mesaj G?nder

      * clear input
      * clear input
      * clear input
      * clear input
      * clear input
      * clear input
      *
      足彩新浪